Żyły Wodne

Liczne badania na osobach przebywających w zasięgu szkodliwego promieniowania cieków wodnych i promieniowania elektromagnetycznego wykazały ich niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Organizmy osłabione i mniej odporne na choroby są najbardziej narażone na szkodliwe oddziaływanie żył wodnych.

Co to jest promieniowanie geopatyczne żył wodnych?
Zjawisko stresu geopatycznego (żył wodnych, promieniowanie geopatyczne) polega na zakłóceniu pola elektromagnetycznego Ziemi przez podziemne cieki, kanały ściekowe, przewody wodociągowe, linie energetyczne, uskoki tektoniczne i złoża mineralne. Również pole elektromagnetyczne wytwarzane przez wszelkie urządzenia elektryczne powoduje zniekształcenie fal emitowanych przez mózg.

Człowiek ewoluował na Ziemi przez ponad 4 miliony lat w warunkach nieistnienia sztucznie generowanych pól magnetycznych. Pole elektromagnetyczne Ziemi (7.83 Hz) różni się od pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenia elektryczne (50/60 Hz).

Planeta ZiemiaUpraszczając zagadnienie, można powiedzieć, że Ziemia emituje promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości około 7.83Hz, co odpowiada częstotliwości fal alfa emitowanych przez mózg człowieka. Fale o tej częstotliwości są czasami nazywane „ziemskimi falami mózgowymi” lub falami rezonansowymi Schumanna (od nazwiska fizyka W.O. Schumanna, który w 1952 przedstawił ich teoretyczny model matematyczny).

W 1962 roku amerykańskie Narodowe Biuro ds. Standaryzacji Przekazów Radiowych ogłosiło wykrycie i zarejestrowanie tych fal przez urządzenia badawcze. NASA zaczęło instalować rezonatory Schumanna w promach kosmicznych dla ochrony zdrowia astronautów w czasie oddalenia od dobroczynnego działania fal emitowanych przez Ziemię.

Dla zainteresowanych – obszerny artukuł, w języku angielskim, omawiający żyły wodne (cieki wodne) i stres geopatyczny.

efekty działania podziemnych żył wodnych

Różne efekty działania podziemnych żył wodnych – ilustracja dr Joseph Kopp.

Korzyści jakie daje zastosowanie odpromiennika Helios3

• Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem siatki geopatycznej i
żył wodnych,

• Zabezpieczenie przed smogiem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń elektrycznych,

• Powiększenie osobistej energii i jasności umysłu,

• Polepszenie jakości snu,

• Lepsze rezultaty w leczeniu oraz poprawne wchłanianie składników pokarmowych, wzmocnienie układu odpornościowego,

• Szybszy powrót do zdrowia po długiej chorobie,

• Uspokojenie u dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości,

• Więcej harmonii w relacjach rodzinnych, w środowisku domowym,

• Poprawa produktywności w pracy, skuteczniejsze uczenie się,

• Lepsze feng shui w domu i w firmie.